Vítejte na stránkách společnosti
PROVIS s.r.o.

Podnikatel 4/2008 | Podnikatel 6/2006 | Podnikatel 5/2005 | Podnikatel 12/2004

Podnikatel 6/2006

Plánování a řízení výroby pro autoprůmysl

Vzrůstající požadavky na automobilovou výrobu přinášejí v poslední době také zvýšené nároky na činnosti spojené s plánováním a řízením výroby. Často je ale velmi obtížné řešit všechny takové požadavky v rámci celopodnikového informačního systému. Vzniká např. otázka, jak řešit dílenské rozvrhování a operativní směnové plány tak, aby byla sladěna výroba všech výrobních zařízení, byly respektovány měnící se výrobní možnosti, byly zohledněny okamžité stavy strojů, aktuální požadavky a další. Kromě toho jsou požadovány názorné, výkonné a spolehlivé nástroje odkrývající výrobní rezervy, schopné reagovat na operativní změny.

Prostředky celopodnikových informačních systémů zpravidla dovolují plánovat a manipulovat s výrobními zakázkami, často i vizualizovat jejich časový průběh. To je však pro detailní naplánování a objektivní organizaci toku výroby málo. Pro optimalizaci průběhu výroby a využívání strojů je třeba umět objektivizovat práci s jednotlivými operacemi a nenechávat plánování práce jednotlivých výrobních zařízení na mistrech. Uvědomují si to výrobní plánovači i pracovníci vedení společností. Je však velmi těžké najít takové prostředky, které situaci pomohou účinně řešit. V nabídkách informačních systémů je složité se orientovat, výběrová řízení často trvají mnoho měsíců a řešení požadavků výrobního plánování je tak stále odkládáno. Navíc, výrobní plánování je obvykle řešeno až jako poslední v řadě. Nejsou výjimkou případy, kdy po provedené modernizaci informačního systému výrobní plánovači zjistí, že „nejlepším“ plánovacím nástrojem je opět tužka a papír, v lepším případě Excel.

Přitom řešení je na dosah ruky – použít pro dílenské plánování specializovaný nástroj doplňující stávající informační systém. Takovým specializovaným nástrojem je např. řešení společnosti PROVIS s.r.o., které se prezentuje na trhu pod obchodním označením AHPLeitstand v části dílenského rozvrhování a řízení výroby a OKdata v části sběru dat z dílen pomocí čárového kódu. AHPLeitstand účinně řeší problémy spojené s nutností okamžitě reagovat na nové situace ve výrobě řadou automatizovaných plánovacích funkcí, OKdata zajišťují aktuální výrobní informace nutné pro rozhodování. Výsledkem jsou naprosto reálné výrobní rozvrhy, které respektují kapacitní i další výrobní omezení. Systém dává k dispozici řadu funkcí pro přeplánování a varianty dílenského plánu včetně možností simulací. Grafické rozhraní je maximálně názorné; při jeho používání se můžete zcela soustředit na řešení výrobní situace. Vizualizuje také rozpracovanost i stavy výrobního zařízení ovlivňující plnění plánu. Informace z výroby vstupují do systému průběžně. Stejně průběžně systém porovnává skutečnost s plánem a obsluha se rozhoduje o nejlepším dalším postupu.

Operativně, podle požadavku, mohou do systému výrobního plánování vstupovat urgentní zakázky, se kterými si AHPLeitstand dokáže poradit ve velmi krátkém čase. Jednoduchá intuitivní obsluha i v tomto případě umožní plně se soustředit na nalezení nejvhodnějšího řešení požadavku.

Řešit výrobní plánování lze ve většině případů se stávajícím informačním systémem, navíc v krátkém čase a s poměrně malými náklady. Je pouze třeba zvolit odpovídající nástroj. Společnost PROVIS má v tomto ohledu řadu zkušeností. Můžeme se s vámi o ně podělit.