Vítejte na stránkách společnosti
PROVIS s.r.o.

Podnikatel 4/2008 | Podnikatel 6/2006 | Podnikatel 5/2005 | Podnikatel 12/2004

Podnikatel 5/2005

Od počítačového zápisníku k řízení v reálném čase

PROMETAL s.r.o. se sídlem ve Slavičíně vznikla v roce 1997 jako jedna z 5 výrobních firem holandské skupiny Nebato. V polovině roku 2004 bylo rozhodnuto o modernizaci jejího programového vybavení a vybudování komplexního informačního systému. Iniciátorem tohoto kroku byl ředitel společnosti, Ing. Miroslav Štrauf.

Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí?

Prvním impulsem byla končící softwarová podpora pro dosud užívané podnikové agendy. Jakmile jsme však o změně začali vážněji uvažovat, ukázalo se, že důvodů k ní bude více, např. zlepšení dostupnosti informací v čase jejich potřeby, lepší prostředky pro analýzy obchodního procesu, nákladovosti a další. Jinými slovy, potřebovali jsme nástroj, který by přispěl k naplnění motta vyjadřujícího náš vztah k zákazníkovi: Kvalita, flexibilita, zodpovědnost.

Vybrat z nabídky informačních systémů ten správný není někdy jednoduché. Jaká byla hlavní kritéria?

Měli jsme rámcovou představu o tom, co potřebujeme. Předně jsme potřebovali kvalitní nástroj pro plánování výroby. Prometal se rozvinul z malé společnosti o několika lidech ve firmu s více než 70 zaměstnanci. A nejen to. Zajišťujeme kusovou až malosériovou výrobu. Naši zákazníci očekávají krátké dodací lhůty, schopnost realizovat změny na poslední chvíli a také plnění slíbených termínů. Nebylo možné výrobu řídit na základě odhadů. Chtěli jsme řešení komplexní, osvědčené, schopné úspěšně fungovat v podmínkách mezinárodního trhu, cenově adekvátní. Po necelém roce získávání informací jsme se rozhodli pro Navision od společnosti Microsoft.

Osvědčil se zvolený systém?

Určitě. Předně se informační systém zaváděl do provozu velmi krátkou dobu, přibližně 4 měsíce. A to včetně TPV a plánování výroby! Nemalou měrou k tomu přispělo jednoduché ovládání, snadný přenos dat z původních agend atd. Podstatně se ale změnil způsob práce. Dříve jsme používali počítač jako zápisník. Zapisovali jsme do něj údaje a několik dní po ukončení měsíce jsme spočítali, jak jsme hospodařili. Dnes vkládáme do informačního systému data v souladu s událostmi tak, jak nastanou. Za „odměnu“ můžeme ze systému v každém okamžiku zjistit, co se děje, a okamžitě reagovat. Neexistují žádné mimosystémové informace, pomocné tabulky, separátní databáze. Všechny informace v systému spolu logicky souvisejí, a protože všichni zaměstnanci mají stejné informace, nevznikají žádné „informační šumy“.

Jakým způsobem ovlivnil software práci ve firmě a co se změnilo?

Náš přístup k řešení požadavků zákazníků musí být agilní. A to je způsob, který je Navisionu vlastní. Změnili jsme některé podnikové procesy a zavedli řízení prací pomocí stavů. Lidé si nemusejí psát lístečky, co mají udělat, ani posílat svým kolegům maily např. s žádostí o prověření stavu dokumentace. Jsou jasně vymezeny odpovědnosti jednotlivců a pracovní činnosti jsou řízeny systémem. Pro oblast dílen jsme šli ještě dál. Navision jsme doplnili o AHPLeitstand, který nám zajišťuje skutečné řízení výroby v rámci směny. Už dříve jsme používali ke zjednodušení hlášení práce čárové kódy. Nyní jsme dílenská hlášení rozšířili i o hlášení odstávek strojů, protože řídicí systém na ně umí v reálném čase reagovat. Nemusíme ztrácet čas zjišťováním skutečného stavu věcí a důsledků poruch. Jsme schopni zachytit negativní vývoj už v počátcích a vyhnout se tak většině krizových stavů.

Splnilo se tedy vaše očekávání?

Pořád je co vylepšovat. Co mě však těší zejména, je potenciál, který jsme získali nahrazením zbytečné administrativy prací s informacemi. Efektivnost není ovlivněna jen využíváním výrobních zařízení, ale začíná už v kancelářích, při kontaktu se zákazníkem a v plnění obchodních závazků.