Vítejte na stránkách společnosti
PROVIS s.r.o.

Podnikatel 4/2008 | Podnikatel 6/2006 | Podnikatel 5/2005 | Podnikatel 12/2004

Podnikatel 12/2004

Reálné výrobní plány v reálném čase

„Pokud mi dáte reálný výrobní plán, můžete se spolehnout, že ho splním.“

Tato věta přesně charakterizuje současný stav ve většině výrobních podniků – absenci splnitelného plánu výroby, který odráží požadavky zákazníků. O spolehlivém řešení tohoto problému jsem hovořila s Ing. Petrem Dvořákem, ředitelem společnosti PROVIS s.r.o.

Pane Dvořáku, je opravdu tak těžké vytvořit kvalitní výrobní plán?

Víte, rozplánovat výrobní plán do jednotlivých směn nebo dnů, stanovit pořadí prací na jednotlivých výrobních strojích, vybrat z několika alternativ plánu nejlepší řešení, není pro plánovače a mistry jednoduché. Není se čemu divit. Řada z nich stále ještě plánuje v Excelu nebo s tužkou v ruce. Přitom je kvalitní řešení na dosah ruky. Jde o plánovací a řídicí systém AHPLeitstand, který zavádíme do výrobních podniků už řadu let. Implementovali jsme ho již v dobách, kdy povědomí a poptávka po těchto systémech nebyla valná. I díky tomu dnes máme bohaté zkušenosti a stojí za námi řada úspěšných projektů.

Mohl byste řešení nějak charakterizovat?

Software AHPLeitstand je cíleně navržen pro podporu plánování a řízení dílenské výroby, které ve standardních plánovacích systémech nebývá dostatečně propracované. S přihlédnutím k dynamicky se měnícím situacím, jako jsou změny termínů, technologií, změna dostupné kapacity výrobních zdrojů aj., dokáže AHPLeitstand během několika sekund sestavit reálný plán výroby. Velkou předností je operativnost a názornost řešení. Práce plánovače probíhá v grafickém prostředí podporujícím jeho představivost. Plánovač má k dispozici aktuální informace o důležitosti operací, časových rezervách či skluzech, vidí vytíženost výrobních strojů, má přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Může tak situaci posoudit ve všech návaznostech a v případě ohrožení termínu zakázky má možnost vzniklou situaci ihned řešit.

V jakých podmínkách je řešení využitelné?

AHPLeitstand je určen k řešení krátkodobých, operativních plánů různých výrobních odvětví. Můžeme ho napojit na jakýkoliv informační systém, z něhož převezme vstupní údaje a rozplánuje výrobu na dny a směny. Určí plán pro jednotlivé výrobní stroje a zařízení, případně i zaměstnance.

Jak se systém vypořádá se skutečností, která bývá od plánů odlišná?

Podle požadavku zákazníka se systém buď adaptuje na novou situaci nebo ukáže rozpor, který odchylkou od plánu vznikl a který se bude následně řešit. Velmi efektivně se při dílenských hlášeních uplatňuje technologie čárových kódů. Např. poté, co zaměstnanec provede výrobní operaci, nahlásí pomocí identifikační karty s čárovým kódem prováděnou operaci a počet shodných i neshodných kusů. Každé hlášení bezprostředně aktualizuje stav dílenského plánu. Při vkládání údajů systém kontroluje úplnost a správnost těchto informací, například zda součet hlášeného množství a množství zmetků vzniklých na operaci souhlasí s požadovaným počtem výrobků. Chybnou informaci musí dělník ihned opravit. Informace vložená do systému je 100% správná, a to bez dalších nároků na dodatečnou administrativu.

Co zákazníci na systému nejvíce oceňují?

Je to především schopnost dostat pod účinnou kontrolu činnost dílny a znát předem důsledky každého rozhodnutí nebo důsledky vzniklé výrobní situace. Je to systematičnost a objektivita, se kterou jsou plány sestavovány, a také měněny. Jsou to nižší náklady na výrobu, zvýšené disponibilní kapacity a zvýšená schopnost reagovat na požadavky zákazníků.