Vítejte na stránkách společnosti
PROVIS s.r.o.

Operativní řízení výroby

V čem je systém pro operativní plánování a řízení výroby jiný

Nástroj pro operativní plánování a řízení výroby AHP Leitstand řeší výrobní plány na jiné úrovni, než komerční celopodnikové informační systémy a to jak z hlediska času, tak z hlediska zdrojů. Je určen k tomu, aby vám pomohl s denní organizací práce na dílně. Jinými slovy, aby zbavil mistry administrativní plánovací práce a umožnil jim věnovat se práci mistra – tj. zajistit výrobu podle reálného plánu práce sestaveného pro jednotlivá výrobní zařízení v rámci směny nebo dne.

Schopnost začlenění dílenského řízení do stávající informační struktury vaší firmy

AHP Leitstand byl navržen k tomu, aby doplnil mezeru ve funkcionalitě, kterou mají tzv. komplexní informační systémy. A z toho důvodu je také připravený k integraci s vaším podnikovým systémem (a to i v případě, že plánujete např. v Excelu). Existuje několik způsobů, jak napojení provést. Je třeba jen vybrat ten způsob, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a možnostem.

Přeměna dat na informace

Velkou výhodou řešení oproti většině jiných je jeho schopnost kvalitní vizualizace. Nepotřebujete náročné výpočty hledající úzká místa výroby v čase, počítající skluzy výroby oproti plánu nebo hrozící termínový problém. Vše máte před sebou na jediné obrazovce v názorném grafickém vyjádření. Jediný pohled vám stačí ke zjištění odchylky reality od připraveného plánu.

Plánovat je dobré, řídit je lepší

S řešením pro operativní plánování a řízení výroby budete svoji výrobu skutečně řídit. Jednak to znamená, že výrobu budete zahajovat s vědomím, že plány, které jste ráno lidem rozdali, jsou splnitelné ve stanoveném čase. A dále to znamená, že výrobu samotnou budete mít každým okamžikem pod kontrolou, dokonce ze svého pracovního stolu. A pokud bude třeba zajistit korekci, budete schopni najít nejlepší řešení během několika málo minut a běh událostí ovlivnit žádoucím směrem ještě dříve, než výrobní proces skončí.

Kde a kolik ušetříme?

Šetřit můžeme hned v několika oblastech najednou. A ušetříme tím více, čím horší je výchozí stav. Jednotky až několik desítek procent v níže uvedených oblastech však nejsou výjimkou.

Sníží se prostoje dělníků, protože reálné plány říkají, co má kdo kdy dělat. Dělníci mají pro práci vše připravené, a tedy pracují a neztrácejí čas pátráním, co by dělat mohli.

Reálná disponibilní kapacita vzroste ze stejného důvodu. A navíc se neplýtvá kapacitami na výrobu, která není v plánu a tedy může (nebo spíše musí) čekat.

Ze stejného důvodu dochází také k poklesu kapacitních kooperací a snižování množství přesčasových hodin.

Sníží se rozpracovanost a zkrátí se průběžná doba výroby, protože rozpracované výrobky přechází z jednoho pracoviště na druhé daleko plynuleji, než tomu bylo doposud. Neméně důležitá je i skutečnost, že rozpracované výrobky jsou dokončovány dříve, protože jejich výroba je v plánu a mistři na jeho plnění dohlížejí.

Množství peněz vázaných v rozpracované výrobě se sníží ze stejného důvodu.

Sníží se délka přípravných časů, protože plán je sestaven s ohledem na jejich optimalizaci a úsporu při přechodu z jedné výroby na jinou.

Šetřit je pěkné, vydělávat je lepší!

Pokud máte dostatek zakázek, pak budete s kvalitním systémem pro plánování a řízení výroby nejen šetřit, ale především vydělávat. Každou hodinu, o kterou zvýšíte reálné disponibilní kapacity, proměníte v prodejné zboží a posléze i ve finanční hodnotu.

Vybrané reference

Společnost PROVIS implementovala systém pro operativní plánování a řízení výroby ve 21 firmách v České republice i v zahraničí. Z provedených instalací vybíráme:

HESTEGO s.r.o.

Společnost HESTEGO s.r.o. je jeden z nejvýznamnějších českých a evropských výrobců ochranných komponentů pro pohyblivé součásti obráběcích strojů. Produkt AHP Leitstand zde doplňuje firemní informační systém Helios Orange.

Podle názoru GŘ pana Ostrého „bylo realizací projektu dosaženo rovnoměrnějšího zatížení kapacit a obsluha dílenského plánovacího systému získala velmi dobrý přehled o stavu výrobního zařízení i plánu výroby zejména díky grafickému plánovacímu prostředí a grafickým výstupům systému. Celkově se dá říci, že plánování v AHP Leitstandu je oproti předchozímu stavu konkrétnější, dynamičtější a sestavený plán je kapacitně vybilancovaný. Potvrdili jsme si, že implementace takového systému není jen otázkou výběru správného software, ale zejména otázkou výběru správného dodavatele. Jsme rádi, že nás ani v tomto ohledu společnost PROVIS nezklamala“, uzavírá své hodnocení generální ředitel společnosti.

PILANA TOOLS Wood Saws spol. s r.o.

Ředitel společnosti PILANA TOOLS WOOD SAWS s.r.o., ing. Tobola, hodnotí výsledky projektu dílenského plánování slovy:

Naším záměrem bylo dosáhnout metodického plánování práce dílny a umět rychle reagovat na změny, kterých život přináší víc než dost. To se podařilo. Navíc, při zavádění dílenského plánovacího systému jsme realizovali řadu organizačních opatření, jako změny velikostí výrobních dávek, změnu způsobu provádění dílenských hlášení a další. Výsledkem je snížení počtu zakázek realizovaných se zpožděním o 17 %. Kromě toho vzrostl výkon společnosti o 8 % při současném snížení počtu přesčasových hodin o 20 % a snížení neproduktivních časů výrobních dělníků.

„Pomocí systému Microsoft DynamicsTM NAV výrobu plánujeme, s AHP Leitstandem ji řídíme“.

Logit s.r.o.

Firma Logit je součástí italské skupiny RADICI GROUP. V provozu je od roku 1999 a zabývá se úpravou kobercové příze. V Logitu se příze mechanicky a tepelně zpracovává a poté je expedována k zákazníkovi – Evropa, Asie atd.

Vedení společnosti dlouhou dobu hledalo vhodný prostředek pro podporu plánování a řízení výroby. Nakonec padla volba na produkt AHP Leitstand. Rozhodnutí bylo silně ovlivněno schopností společnosti PROVIS rozšířit standardní plánovací algoritmy o velmi specifické požadavky společnosti Logit.

Díky aktivnímu přístupu pracovníků Logit a společnosti PROVIS byl projekt ukončen v plánovaném termínu v rámci stanoveného rozpočtu. V závěrečném hodnocení projektu bylo konstatováno, že projekt naplnil očekávání jak vedení společnosti, tak i jejich italských majitelů.

WAY Industry a.s.

Firma WAY Industry je významným výrobcem nakladačů Locust, odminovacího systému Božena a leteckého tahače Talet. Firma používá systém řízení podniku MAX. Produkt AHP Leitstand byl pořízen s cílem zajistit řízení výroby na úrovni dílny, zrychlit rozhodovací schopnost z pohledu znalosti co vyrobit, kde a kdy a také zvýšit využití výrobních kapacit, resp. vynakládat pracovní úsilí pouze na operace definované plánem.

Projekt byl realizován v čase kratším, než stanovil harmonogram implementace a při hodnocení jeho výsledků bylo zjištěno, že počet přesčasových hodin za rok klesl o 30 tisíc bez využívání kapacitní kooperace. Navíc – výsledky projektu jsou kladně hodnoceny dílovedoucími, protože nový způsob plánování práce dílen je zbavil neproduktivních plánovacích činností a dovoluje jim soustředit úsilí na řešení nebo spíše předcházení problémům, které plánovací systém indikuje.