Vítejte na stránkách společnosti
PROVIS s.r.o.

Dílenský sběr dat

Bez informací řídit nelze

Řídit znamená působit tak, aby výstup odpovídal požadavku. Tedy pokud neznáme aktuální stav, nemůžeme řídit. Systém OKdata je připraven k tomu, aby vám zajistil přesné a spolehlivé informace o stavu výrobního procesu v podrobnosti a čase, které jsou pro řízení nezbytné. Je příjemné, že informace o stavu jsou zajišťovány ve vysoké kvalitě a bez dodatečné administrativy.

Způsob pořízení dat

Zapomeňte na doby, kdy data do systému vkládala pověřená osoba na konci pracovního dne. Se systémem OKdata jsou data o výrobním procesu získávána průběžně pracovníky, kteří výrobní operace provádí.

Dokonce lze říci, že dílenské hlášení stavu se stává součástí výrobního procesu. Hlášeny mohou být nejen události spojené s výrobními operacemi, jako je např. zahájení seřizování, ukončení seřizování, zahájení práce, provedení operace na určitém množství dílů a ukončení operace, ale jsou také prováděna hlášení stavu strojů, začátky poruch, jejich příčiny a ukončování poruch.

Tím, že jsou data do systému vkládána s minimálním zpožděním za provedenou činností nebo událostí, máte v každém okamžiku jistotu, že pracujete s „posledním stavem“ odrážejícím situaci na dílně. Nemusíte nikam běžet ani si nechávat nic prověřovat.

Správnost informací

Možná máte pochybnosti o tom, jak kvalitní bude informace vkládaná do systému výrobními dělníky.

Systémem kontrol, které se připravují specificky podle potřeb konkrétního zákazníka, je zajištěno, aby se na vkládané údaje bylo možné 100 % spolehnout. Kromě základních kontrol identifikace dělníka, výrobní operace a stroje je kontrolován i tok výroby, tedy množství kusů procházejících operacemi. Dále je kontrolován vztah výrobních hlášení ke stavu stroje. Zabudované kontroly sice komplikují život těm, co mají snahu hlásit cokoliv, ale zajistí vám v evidenci výroby velmi dobrý pořádek. A to je jejich cílem.

Výsledný efekt

Výsledných efektů, které kvalitní sběr výrobních dat přinese, je několik. Budete mít pořádek v evidenci rozpracované výroby, přestanou se na dílně vyskytovat výrobky, o kterých nikdo neví, kam patří, výrazně se vám zjednoduší provádění inventur rozpracované výroby.

Podstatné jsou ale zejména dva další efekty:

  1. budete mít v každém okamžiku seriózní informace pro řízení výroby a
  2. v návaznosti na váš větší zájem o probíhající výrobní proces a stavy strojů se pravděpodobně zvýší i produktivita práce a klesne doba odstávek strojů.

Vybrané reference

Společnost PROVIS implementovala systém dílenského sběru dat v několika variantách prakticky u všech zákazníků užívajících operativní plánování a řízení výroby AHP Leitstand. Z realizovaných projektů jmenujme např.

PILANA TOOLS Wood Saws s.r.o.

Dynamicky se rozvíjející firma PILANA TOOLS patří se svými 650 zaměstnanci k největším výrobcům nástrojů v Evropě. Nástroje jsou vyráběny z oceli nejlepší jakosti podle norem DIN a ISO. Kvalita je pečlivě sledována v každém kroku výroby.

Přes 60% nástrojů je vyváženo do průmyslově vyspělých zemí jako jsou Německo, USA, Francie a Velká Británie. Soustavná pozornost je věnována zlepšování výroby a automatizaci, což spolu s dlouholetou zkušeností a nízkými výrobními náklady umožňuje nabídnout vysoce kvalitní výrobky za výhodné ceny.

Firma užívá systém operativního řízení výroby AHP Leitstand již od roku 2001. V roce 2004 byl tento systém řízení výroby rozšířen o systém sběru dat OKdata. Využívání obou produktů hodnotí pan ředitel Tobola slovy:

„Dnes se jen usmíváme nad tím, jak obtížně jsme zjišťovali, co máme na směně dělat i co jsme ve směně do současného okamžiku vyrobili. Řád, informovanost a systematičnost při plánování, řízení a realizaci výrobního procesu byly významně oceněny i při certifikaci normy ČSN EN ISO 9001:2001 v naší společnosti“.

Užitečné odkazy

Popis produktu