Vítejte na stránkách společnosti
PROVIS s.r.o.

Profil společnosti

Naše vize a strategie

Cílem společnosti PROVIS s.r.o. je stát se do roku 2012 jednou z nejvýznamnějších společností realizující systémy dílenského řízení výroby v České republice a do stejného termínu se stát jedním z nejvýznamnějších partnerů společnosti Microsoft Česká republika pro oblast strojírenské zakázkové a malosériové výroby.

Od samého počátku existence je naší snahou poskytovat řešení a služby zákazníkům ve strojírenských firmách s převážně kusovou nebo malosériovou výrobu. Cestu k dosažení tohoto cíle vidíme v několika základních pilířích:

  • vybudování stabilního týmu kvalifikovaných konzultantů
  • používání produktů osvědčených širokou základnou reálných uživatelů
  • doplnění celku o specializované nástroje pro operativní řízení výroby
  • vybudování dlouhodobého vztahu se zákazníkem

Svoji úlohu vidí společnost zejména na poli služeb zahrnující aktivity od prvotní analýzy problému až po podporu provozu informačního systému. O tom, že společnost je zaměřena zejména na poskytování služeb svědčí struktura i jejího obratu.

Věříme, že další růst naší firmy je možný pouze současně s tím, jak rostou požadavky našich zákazníků.

Historie

PROVIS s.r.o. byla založena v roce 1992 jako ryze česká společnost. Ihned po svém založení jsme navázali strategické partnerství se společností AHP (autor a tehdejší vlastník licence dílenského řízení výroby AHP Leitstand) a po krátké době také se společností JBA (tehdejší vlastník licence systému řízení podniku Business400, dnes dodávaného jako System21) a IBM (hardwarová základna serverů AS/400 pro nabízený systém řízení podniku). Oba produkty jsme úspěšně implementovali (nebo se významně na implementaci podíleli) u řady zákazníků zejména se strojírenským typem výroby.

Zhruba v roce 2003 vedení společnosti rozhodlo o změně strategické orientace nabízeného systému řízení podniku a přechodu na systém MBS Navision. Úspěšně jsme absolvovali potřebné certifikace a od roku 2004 jsme certifikovanými partnery společnosti Microsoft s kompetencí pro produkt Microsoft DynamicsTM NAV. Dvojice produktů AHP Leitstand a Microsoft DynamicsTM NAV se stala základem řešení, která nabízíme svým zákazníkům až do současnosti.

V červenci 2007 byl certifikačním orgánem EURO CERT CZ vydán certifikát, který je dokladem, že společnost PROVIS v oboru poskytování software a v oboru informačních systémů zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001

Sponzorujeme

Naše společnost sponzoruje:

  • country festival „Starý dobrý western“
  • SPAE – Společnost psoriatiků a atopických exematiků, o.s.
  • Valašské krajkářské a řemeslné trhy